С оглед транспонирата във вътрешното ни законодателство Директива 2003/59/ЕО, отнасяща се до подготовката на водачите за придобиване на карта за квалификация или така нареченото „периодично обучение“ по Наредба № 41 от 04.08.2008год. на Министерство на транспорта информационните технологии и съобщенията, извършващо се на всеки 5 години, членовете на сдружението имат привилегията да извършват обучението на своите служители при преференциални цени.

 

 

error: Content is protected !!