На разположение на членовете на Камарата е адвокатско дружество тясно специализирано в работата с транспортни фирми. То предлага специализирани консултации във връзка със застрахователни събития, трудови взаимоотношения, административни нарушения, събиране и доказване на парични вземания. Осъществява съдействие в чужбина в зависимост от конкретната ситуация. Членовете на Камарата се ползват със специални права при договаряне на адвокатското възнаграждение.

error: Content is protected !!