Сигурността на пътя е толкова важна, колкото са важни и хората управляващи моторните превозни средства. Взаимовръзката между сигурност и човек се опосредява от дружествата предлагащи възможност за застраховане на различни видове рискове.

Камара на автомобилните превозвачи в България прави тази връзка много по-лесна и достъпна за своите членове, като им осигурява по този начин стабилност и коректност.

error: Content is protected !!