Камара на автомобилните превозвачи в България предоставя на своите членове възможност при специално договорени за тях условия да използват бизнес и финансови услугите на консултантски фирми, които имат силен акцент върху подготовката и управлението на иновационни и други проекти финансирани по европейски и национални програми. В договорените условия се включва възможността за индивидуална оценка на възможния потенциал за реализация на проекта, а също така предимство при обслужването и разбиране спецификата на транспортния сектор.

error: Content is protected !!