Във връзка с изменения във вътрешното законодателство на Федерална република Германия свързани с чл.8, параграф 6 от Регламент (EG=ЕО) № 561/2006, отнасящ се до седмичната почивка на водачите, членовете на сдружението могат да ползват места за почивка на водачите на товарни превозни средства на ключове места във Федерална република Германия на преференциални цени.

error: Content is protected !!